Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
Adresa školy: Ulice: Čs. armády 777
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Ředitel:Mgr. Václav Kašpar
Kontakt na školu Telefon: 382 521 904
Email: info@issou-milevsko.cz
Web: www.issou-milevsko.cz
IČ:14450402
RED-IZO:600170381
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. armády 777
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 904
IZO:130002372
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 103
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.1.2020
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 14.4. 20212, 15.4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Komenského 1034
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 737 541 340
IZO:110017340
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Libušina 1401
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 903
IZO:110033108
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Veselíčko 1
Obec: Bernartice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 43
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 903
IZO:163102074