Zde může být obrázek školy.

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Adresa školy: Ulice: Sázavská 547
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Ředitel:Ing. Martin Kubín
Kontakt na školu Telefon: 569 452 441
Email: skola@akademie-svetla.cz
Web: https://www.akademie-svetla.cz/
IČ:15060977
RED-IZO:600170730
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sázavská 547
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 452 441
IZO:000179434
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 687
Aktuální počet žáků: 640
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 9. 2023, 7. 10. 2023, 25. 11. 2023, leden 2024
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, talentová , portfolio, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní vzdělávací program: ARAT2_2 opt. SVPm f_projektová_verze_MOV.pdf (2348,5 KB)
ARAT1_2 opt. SVPm f_projektová_verze_MOV.pdf (2738,9 KB)
Školní řád: skoni-rad-01-09-2020.pdf (228,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, ledová plocha, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Projekt Stopa, Zmizelí sousedé, Post Bellum, charitativní akce
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Sociální centra
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Asistent pedagoga, umožněn individuální studijní plán
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, Kurz Keramiky
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, rukodělné, programování/robotika, turistické, sportovní, ICT, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Sázavská 547
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 452 441
IZO:110029267
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 1023
Aktuální počet studentů: 23
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 16
Dny otevřených dveří (termíny): září
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, parkování u školy, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Certifikáty: večerní kresba
Roční školné v Kč: 1500
Snížené školné: ne
Stipendium:
Školní řád: skoni-rad-01-09-2020.pdf (228,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: technologické ekonomické
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: 28–32-N/02 Řízení výroby zpracování kamene, 28–32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Specifické formy podpory studentům: konzultace s učitelem, podpora výchovného poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sázavská 547
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 452 441
IZO:108007332
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 50
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): otevírá se každou neděli v 18:00 hod. a zamyká se vždy v pátek ve 14:00 hod. Každý den se domov mládeže a areál školy zamyká ve 21:30 hod. (v neděli ve 22:00 hod.)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, jazykové, výtvarné, společenské hry, rukodělné, turistické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, posilovna, klubovny,
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sázavská 547
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 452 441
IZO:108007316
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: Cena za celodenní stravné pro žáky činí 75,– Kč, resp. při objednání minutky 91,– Kč. Samostatně oběd stojí 27,– Kč, minutka pak 43,– Kč.
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano