Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Luhačovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Luhačovice
Adresa školy: Ulice: Masarykova 101
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Ředitel:Ing. Jana Šuráňová
Kontakt na školu Telefon: 577 131 067
Email: vedeni@sosluhac.cz
Web: www.sosluhac.cz
IČ:61715999
RED-IZO:600171078
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 101
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 067
IZO:110500326
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 270
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.10.2022, 4.11.2022, 5.11.2022, 25.11.2022, 3.12.2022, 13.1.2023, 2.2.2023, 3.2.2023, 24.2.2023, 14.3.2023
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, ústní , pohovor, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, U uměleckých oborů talentová zkouška - kresba, modelování, pohovor.
Termín přijímacích zkoušek: Talentová pro obory uměleckých řemesel; 4. a 5. 1. 2023; pro ostatní maturitní obory jednotná přijímací zkouška.
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje SOŠ Luhačovice 2021-2025.pdf (1018,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2022.pdf (413 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.pdf (1336,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, exkurze, odborné kurzy v plenéru(kurz kresby, gastronomické kurzy (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, motivační kurz, baristický apod.), akce pro žáky ZŠ - Pospíchej pomalu, Prezentuj a komunikuj s lehkostí, Gastronomie všemi smysly
Zapojení ve specifických programech : škola přidružená do sítě škol UNESCO
Certifikáty škol: - škola zařazená do sítě UNESCO - Střední roku Zlínského kraje 2019 - Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2020 - VET Charter v odborném vzdělávání
Domácí spolupráce : Bezpečnostní složky, střední školy podobného zaměření v ČR i v zahraničí, vyšší a vysoké škole v ČR
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Kurzy pro talentované žáky, individuální přístup ke slabším žákům a žákům sociálně znevýhodněným nebo tělesně postiženým, doučování odborných předmětů, čtenářské kluby
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Kurzy v oblasti gastronomie
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Dataprojektor a PC je k dispozici v každé učebně
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, literárně-dramatické, turistické, taneční, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, společenský sál DM, sportovní sál DM, sauna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, Zázemí lázeňského města Luhačovice
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Masarykova 999
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 068
IZO:110022874
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 68
Počet ubytovaných žáků a studentů: 68
Umístění vzhledem ke škole : v jiné části města než sídlí škola/školy
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31. 8. 2022 - 30. 6. 2023
Termín pro podání přihlášky : 31. 5. 2022 pro školní rok 2022/2023
Úplata za ubytování (v Kč): 900 - 1200
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 105
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, turistické, výtvarné, rukodělné, taneční, jazykové, literárně-dramatické, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykova 999
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 134 300
IZO:102331197
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano