Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Luhačovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Luhačovice
Adresa školy: Ulice: Masarykova 101
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Ředitel:Ing. Jana Šuráňová
Kontakt na školu Telefon: 577 131 067
Email: vedeni@sosluhac.cz
Web: www.sosluhac.cz
IČ:61715999
RED-IZO:600171078
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 101
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 067
Fax: 577 131 067
IZO:110500326
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 260
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.10.2021, 5.11.2021, 6.11.2021, 26.11.2021, 4.12.2021, 14.1.2022, 3.2.2022, 4.2.2022, 18.2.2022, 15.3.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, písemná, talentová , ústní
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, U uměleckých oborů talentová zkouška - kresba, modelování, pohovor.
Termín přijímacích zkoušek: Talentová pro obory uměleckých řemesel; 4. a 5. 1. 2022; pro ostatní maturitní obory písemná přijímací zkouška.
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje SOŠ Luhačovice 2021-2025.pdf (1018,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2021.pdf (413,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (885,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, odborné kurzy v plenéru(kurz kresby, gastronomické kurzy (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, motivační kurz, baristický apod.), akce pro žáky ZŠ - Pospíchej pomalu, Prezentuj a komunikuj s lehkostí, Gastronomie všemi smysly, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : škola přidružená do sítě škol UNESCO
Certifikáty škol: - škola zařazená do sítě UNESCO - Střední roku Zlínského kraje 2019 - Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2020
Domácí spolupráce : Bezpečnostní složky, střední školy podobného zaměření v ČR i v zahraničí, vyšší a vysoké škole v ČR
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Kurzy pro talentované žáky, individuální přístup ke slabším žákům a žákům sociálně znevýhodněným nebo tělesně postiženým, doučování odborných předmětů, čtenářské kluby
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Kurzy v oblasti gastronomie
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Dataprojektor a PC je k dispozici v každé učebně
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, společenské hry, rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, společenský sál DM, sportovní sál DM, sauna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, Zázemí lázeňského města Luhačovice, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Masarykova 999
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 131 068
IZO:110022874
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 66
Počet ubytovaných žáků a studentů: 66
Umístění vzhledem ke škole : v jiné části města než sídlí škola/školy
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31. 8. 2021 - 30. 6. 2022
Termín pro podání přihlášky : 15. 6. 2021 pro školní rok 2021/2022
Úplata za ubytování (v Kč): 900 - 1200
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 99
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, turistické, taneční, výtvarné, sportovní, rukodělné, jazykové, literárně-dramatické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykova 999
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 134 300
Fax: 577 131 067
IZO:102331197
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano