Zde může být obrázek školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Adresa školy: Ulice: Vlčnovská 688
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:Ing. Hana Kubišová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 572 632 747
Email: info@copt.cz
Web: www.copt.cz
IČ:15527816
RED-IZO:600171132
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vlčnovská 688
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 747
IZO:130002542
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 330
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 11. 2020, 28. 11. 2020, 15. 01. 2021, 16. 01. 2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Talentové zkoušky (82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů): 1. řádný termín 08. 01. 2021, 2. řádný termín 15. 01. 2021; JPZ 1. řádný termín přijímací zkoušky – 12. dubna 2021 2. řádný termín přijímací zkoušky – 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, od nadace/nadačního fondu/spolku, motivační
Koncepce školy: Koncepce SŠ-COPT_2018.docx (43,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké 82-51-L-01.doc (2130,9 KB)
SVP Technik puškař 23-69-L-01.doc (1465,3 KB)
SVP Puškař 23-69-H-01.doc (852,5 KB)
SVP Obraběč kovů 23-56-H-01.doc (769,5 KB)
SVP Mechanik seřizovač 23-45-L-01.doc (1797,6 KB)
Školní řád: Školní řád SŠ-COPT Uherský Brod platný od 01. 09. 2020.pdf (717 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva SŠ-COPT Uherský Brod za školní rok 2019-2020.pdf (907,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, Exkurze na největší mezinárodní výstavu zbraní IWA Norimeberk. Aktivity spojené s náborem nových členů Českého národního registru dárců dřeně (přednášky paní Zdeňky Wasserbauerové, projektové odpoledne zaměřené na danou tématiku). Slavnostní předávání maturitního vysvědčení a výučních listů v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Česká zbrojovka Uherský Brod
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání, bruslení, střelba ze vzduchové a malorážkové zbraně
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: Doučování JČ pro zahraniční žáky na DM, doučování žáků ohrožených neúspěchem.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Zbrojní průkaz skupiny D.
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin SŠ-COPT Uherský Brod od 01. 09. 2020.pdf (285,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, přírodovědné, jazykové, společenské hry, zdravotnické, Střelecký kroužek.
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, Sauna, laserová střelnice, tenisový kurt.
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Obchodní 2055
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 630 585
IZO:150066457
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Obchodní 2055
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 630 585
IZO:150066465