Logo školy

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí Slezského odboje 361/3a
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr. Jiří Kupka
Kontakt na školu Telefon: 553 616 450
Email: zsps@zspsopava.onmicrosoft.com
Web: www.zsps-opava.cz
IČ:47813211
RED-IZO:600171671
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí Slezského odboje 361/3a
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 616 450
Fax: 553 616 450
IZO:110006038
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 132
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30 (školní družina)
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_2012-2018.doc (111,6 KB)
Školní řád: Skolni_rad_zari_ 2014.pdf (362,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vs2014.pdf (844,9 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce : V rámci inkluzivního vzdělávání spolupracujeme se základními školami vetšinového vzdělávacího proudu v Opavě a regionu Opava.
Mezinárodní spolupráce: Spolupracujeme několik let se Zespolem szkol specjalnych v Pyskowicach (Polsko) a Spojenými školami v Sabině (Slovesnká republika)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: mobilní počítačové učebny (sady i_Pad)
Zájmové činnosti: hudební, turistické, literárně-dramatické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí Slezského odboje 361/3a
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 616 450
Fax: 553 616 450
IZO:181016672
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 13
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Skolni_rad_zari_ 2014.pdf (362,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vs2014.pdf (844,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup ke všem žákům studijního oboru.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí Slezského odboje 361/3a
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 616 450
IZO:110006054
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: náměstí Slezského odboje 361/3a
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 616 450
Fax: 553 616 450
IZO:110006062
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: náměstí Slezského odboje 361/3a
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 616 450
IZO:110006071