Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Adresa školy: Ulice: Nad Štolou 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:PhDr. Renata Schejbalová
Kontakt na školu Telefon: 233 381 616
Email: renata.schejbalova@gymstola.cz
Web: www.gymstola.cz
IČ:61385476
RED-IZO:600171701
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Štolou 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 381 616
IZO:061385476
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 878
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 11. 2022 a 10. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023 - 4 leté studium, 17. 4. 2023, 18. 4. 2023 - 8 a 6 leté studium
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje 1, 8, 12, 25, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy (2).doc (37,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1 9 2022 pro primy a 1. ročníky.doc (4123,6 KB)
ŠVP od 1 9 2022.doc (3986,9 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (98,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 21-22.docx (1502,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pomoc žáků se specifickými poruchami učení, podpora a rozvoj nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Lze v každé učebně ve škole
Zájmové činnosti: přírodovědné, hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky
ŠJ
Adresa: Ulice: Nad Štolou 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 381 616
IZO:110012097
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 34 - 35,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano