Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Adresa školy: Ulice: Nad Štolou 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:PhDr. Renata Schejbalová
Kontakt na školu Telefon: 233 381 616
Email: renata.schejbalova@gymstola.cz
Web: www.gymstola.cz
IČ:61385476
RED-IZO:600171701
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Štolou 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 381 616
Fax: 233 378 808
IZO:061385476
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 868
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 11. 2018 a 10. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, test všeobecných znalostí, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019 - 4 leté studium, 16. 4. 2019, 17. 4. 2019 - 8 a 6 leté studium
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje 1, 8, 12, 25, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy (2).doc (37,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1 9 2018 final.doc (3772,9 KB)
Školní řád: Školní řád od 22. 2. 2017.doc (88,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ říjen 2018.doc (1453,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, výtvarná výchova, zeměpis, hudební výchova, knihovna, dějepis, ICT, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, plesy, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pomoc žáků se specifickými poruchami učení, podpora a rozvoj nadaných žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Lze v každé učebně ve škole
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
ŠJ
Adresa: Ulice: Nad Štolou 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 381 616
Fax: 233 378 808
IZO:110012097
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano