Logo školy

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103
Adresa školy: Ulice: Plzeňská 3103
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Květoslava Havlůjová
Kontakt na školu Telefon: 312 660 398
Email: sgagy@volny.cz
Web: www.sgagy.cz
IČ:61894737
RED-IZO:600171728
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 3103
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 660 398
IZO:110037529
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 681
Dny otevřených dveří (termín/y): školní rok 2023-2024 - individuální konzultace, 14.10.2023, 18.1.2024
Forma přijímacího řízení: talentová , test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: talentové: 10.1. 2024 a 11.1.2024, JPZ: čtyřleté obory 12.4. a 15.4.2024, osmileté obory: 16.4. a 17.4. 2023, NT 29.4. a 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: turniket, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: ŠAP-23_24.docx (160,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_2022.pdf (4448,5 KB)
SVP 2020_12.pdf (7715,3 KB)
SVP 2020.pdf (7460,4 KB)
ŠVP 2014.pdf (7189,7 KB)
Školní řád: Skolni-rad-31.08.2023.pdf (446,3 KB)
skolni_rad _2021 .pdf (937,7 KB)
skolni_rad_2020_11.pdf (412,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022-2023.docx (1650,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika, zeměpis, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, exkurze, Besip - soutěž Bariéry s PČR
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Trenérská licence
Rozvrhy hodin: 2023-2024.pdf (769,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, knihovna/studovna, jazykové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Plzeňská 3103
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 660 874
IZO:162100345