Logo školy

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103
Adresa školy: Ulice: Plzeňská 3103
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Květoslava Havlůjová
Kontakt na školu Telefon: 312 660 398
Email: sgagy@volny.cz
Web: www.sgagy.cz
IČ:61894737
RED-IZO:600171728
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 3103
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 660 398
Fax: 312 664 808
IZO:110037529
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): školní rok 2020-2021 - individuální konzultace, 16.10.2021, 13.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, turniket
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: ŠAP-20_22.pdf (1376,4 KB)
Školní vzdělávací program: SVP 2020_12.pdf (7715,3 KB)
SVP 2020.pdf (7460,4 KB)
ŠVP 2014.pdf (7189,7 KB)
Školní řád: skolni_rad_2020_11.pdf (412,1 KB)
školní řád_2020.pdf (406,4 KB)
skolni_rad_2019.pdf (406,4 KB)
škol. řád - 2014.doc (66 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (9451,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, zeměpis, ICT, biologie, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Trenérská licence
Rozvrhy hodin: rozvrh tříd 2020 - 2021.pdf (2857,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, knihovna/studovna, jazykové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Plzeňská 3103
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 660 874
Fax: 312 664 808
IZO:162100345