Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Adresa školy: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Mgr. Libuše Kolářová
Kontakt na školu Telefon: 568 840 818
Email: info@trhs.cz
Fax: 568 845 121
Web: www.trhs.cz
IČ:66610699
RED-IZO:610250451
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 818
Fax: 568 845 121
IZO:110250460
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1570
Aktuální počet žáků: 759
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 10. 2018, 27. 11. 2018, 20. 12. 2018, 30. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce.pdf (181,2 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: skolní rad.pdf (122,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.pdf (3829 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, Vánoční výstava, Junior show, mistrovství ČR v carvingu, jazykové, sportovní a odborné soutěže, rauty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Fairtradová škola, eSafety Label, DOFE, eBezpečná škola Kraje Vysočina, ISO 9001
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Roadshow pro ZŠ
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: IVP, individuální konzultace, poradenství
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT koordinátor, koordinátor environmentální výchovy
Nabídka dalšího vzdělávání: barmanský kurz, cukrářský kurz, baristický kurz, kurzy studené kuchyně, francouzské kuchyně, molekulární kuchyně, carving (vyřezávání ovoce a zeleniny), dekorativní balení a aranžování, jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: Rozvrh_2018_2019.pdf (143,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Jazyková škola s právem stát.jaz.zkoušky

Adresa: Ulice: Bráfova 9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 842 851
Fax: 568 842 853
IZO:150007736

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 818
Fax: 568 845 121
IZO:110250516

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 818
Fax: 568 845 121
IZO:110250508