Logo školy

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Adresa školy: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Mgr. Kamil Novák
Kontakt na školu Telefon: 568 840 818
Email: info@trhs.cz
Web: www.trhs.cz
IČ:66610699
RED-IZO:610250451
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 818
Fax: 568 845 121
IZO:110250460
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1570
Aktuální počet žáků: 845
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 10. 2020, 24. 11. 2020, 27. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021, 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY.docx (15,8 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: ŠŘ_verze_2020_rev01.doc (93,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020 z.pdf (2128,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, Vánoční výstava, Junior show, mistrovství ČR v carvingu, jazykové, sportovní a odborné soutěže, rauty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Fairtradová škola, eSafety Label, DOFE, eBezpečná škola Kraje Vysočina, ISO 9001
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Roadshow pro ZŠ
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: IVP, individuální konzultace, poradenství, doučování žákům ohrožených školním neúspěchem, intervence
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, ICT koordinátor, koordinátor environmentální výchovy , asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, barmanský kurz, baristický kurz, kurzy studené kuchyně, carving (vyřezávání ovoce a zeleniny
Rozvrhy hodin: rozvrh.pdf (7691,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, literárně-dramatické, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Jazyková škola s právem stát.jaz.zkoušky
Adresa: Ulice: Bráfova 9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 842 851
Fax: 568 842 853
IZO:150007736
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 818
Fax: 568 845 121
IZO:110250516
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sirotčí 4
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 818
Fax: 568 845 121
IZO:110250508