Zde může být obrázek školy.

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Volgogradská 2
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Věra Škutová
Kontakt na školu Telefon: 596 751 699
Email: schools@volgogradska.cz
Web: http://volgogradska.cz
IČ:25858751
RED-IZO:610551175
Zřizovatel:Mgr. Věra Škutová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Volgogradská 2
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 751 699
IZO:110551184
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Aktuální počet dětí: 5
Dny otevřených dveří (termín/y): květen, listopad
Kritéria příjímacího řízení: KRITÉRIA DO MŠ.docx (48,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,7,11 tramvaj
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 7.00 HODIN
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami - mentálním postižením, autismem i bez autismu
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: SPC, PČR, OSPOD
Mezinárodní spolupráce: Příhraniční spolupráce se speciální školou polský Těšín SPECIJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WACHOWAWCZY W CIESZYNIE
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Zdravotní tělocvik
Specifické formy podpory dětem: Tablet na míru, Son-Rise, Asistent pedagoga,
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Volgogradská 2
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 751 699
IZO:110551192
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): celoročně
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 11, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 5000
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: Příhraniční spolupráce se speciální školou polský Těšín SPECIJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WACHOWAWCZY W CIESZYNIE
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební, Příprava studených jídel
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Volgogradská 2
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 751 699
IZO:110551214
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Volgogradská 2
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 751 699
IZO:110551222
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-40
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne