Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Majerova 138
Obec: Stráž nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 03
Ředitel:Mgr. Jindřiška Trčálková
Kontakt na školu Telefon: 482 731 428
Email: zs.straznnis@volny.cz
Web: http://www.skola-straz.cz
IČ:70695539
RED-IZO:650021576
Zřizovatel:Obec Stráž nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Majerova 344
Obec: Stráž nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 03
Kontakt na školu: Telefon: 482 731 428
IZO:107564556
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 56
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.3.2019
Kritéria příjímacího řízení: soubor-oznameni-o-zapisu-do-ms-kveten-3014-.pdf (109,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 28, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 700
Koncepce školy: koncepce.doc (48,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2016.pdf (4745,5 KB)
Školní řád: ŠŘ MŠ 2018-2019.pdf (764,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání
Domácí spolupráce: SDH Stráž nad Nisou, Obecní úřad - zpívání při společenských akcích,Strážské slavnosti, Mikuláš dětí ZŠ v MŠ, ES Střevlík, vystoupení na Mateřince
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Majerova 138
Obec: Stráž nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 03
Kontakt na školu: Telefon: 482 731 428
IZO:102229911
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 235
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 28, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce.doc (48,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZV.1.9.2018.pdf (9993,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD Stráž_2018.pdf (585,3 KB)
Školní řád: ŠŘ_ZŠ 2018-2019.doc (753,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018.pdf (1869,6 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Edison, Erasmus+, Nenech to být, EU peníze školám, Ovoce a zelenina do škol,Jeden svět na školách, Výuka vedená rodilým mluvčím,Informatické soutěže a projekty, Experimentář, Tech Up, Aktivní škola aj.
Domácí spolupráce : Obecní úřad, PPP, OSPOD, Dětské dopravní hřiště, Technická univerzita, Ještědská sportovní, Severočeské muzeum, Oblastní galerie, SVP Čáp, ES Střevlík, DDM Větrník
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: reedukace žáků s SVP
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh ve ŠD.docx (16,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy_hodin_1._-9.tř..pdf (152,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, turistické, rukodělné, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Majerova 344
Obec: Stráž nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 03
Kontakt na školu: Telefon: 482 731 428
IZO:116400463
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně naší základní školy. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přijetím žáka se na něj vztahují veškerá práva a povinnosti žáka školní družiny. Do ŠD je žák přijat na základě řádně v
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 do 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, osobní jednání
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Majerova 344
Obec: Stráž nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 03
Kontakt na školu: Telefon: 482 731 428
Fax: 482 726 880
IZO:102729905