Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Sepekov 238
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 51
Ředitel:Mgr. Jitka Nováková
Kontakt na školu Telefon: 382 581 473
Email: zs.sepekov@centrum.cz
Web: zssepekov.cz
IČ:75001055
RED-IZO:650023285
Zřizovatel:Městys Sepekov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sepekov 327
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 51
Kontakt na školu: Telefon: 380 426 469
IZO:108053661
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sepekov 238
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 51
Kontakt na školu: Telefon: 382 581 473
Fax: 382 581 274
IZO:108053911
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 113
Dny otevřených dveří (termín/y): Pátek 2.12.2016 7:45 - 11:25 a 17:00-19:00
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.10.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:15 školní družina 7:15dojíždějící žáci 7:25 ostatní žáci
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Školní vzdělávací program: Tahle škola je naše ŠVP.pdf (1687,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2015-16 final.pdf (2225,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, plavání pro žáky 1. - 4. ročníku, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, rukodělné, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Sepekov 238
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 51
Kontakt na školu: Telefon: 382 581 473
IZO:114600171
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Sepekov 238
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 51
Kontakt na školu: Telefon: 380 426 471
IZO:108054918
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 327
Obec: Sepekov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 51
Kontakt na školu:
IZO:181090716