Logo školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 420
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Ředitel:Mgr. Anna Matějová
Kontakt na školu Telefon: 558 677 307
Email: reditel@zskomenskehofno.cz
Web: www.zskomenskehofno.cz
IČ:73184519
RED-IZO:650024117
Zřizovatel:Město Frýdlant nad Ostravicí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 420
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 307
IZO:102080879
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 534
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. března 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6.00 h - zahájen provoz ranní školní družiny
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 h
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (47,3 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - od 1. 9. 2022.pdf (3105 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program ŠD - Komenského - úprava od 1. 9. 2018.doc (644,1 KB)
Školní řád: Pravidla-pro-hodnocenI-od-1_9_2022.pdf (447,8 KB)
Skolni-rad-od-1-_9_2022.pdf (401,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020 - 2021 (3).pdf (4790,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, biologie, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce : Policie ČR - organizace besed, Masarykova univerzita - pedagogické praxe studentů, poradenská zařízení - pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, KVIC, NPI - další vzdělávání pedagogů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: V 1. ročníku vyučujeme klasické vázané psací písmo, ostatní ročníky používají Comenia Script.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Komenský - Příběhy lidskosti
Specifické formy podpory žákům: podpora práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - školní speciální pedagog, vzdělávání v souladu s doporučeními poradenských zařízení, asistent pedagoga ve výuce; nadaní žáci - rozvoj nadání v kroužcích, zapojení do soutěží a olympiád
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh činnosti školní družiny ve školním roce 2021 2022.docx (17,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh hodin 2022-23.xlsx (97 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, programování/robotika, společenské hry, literárně-dramatické, přírodovědné, ICT, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), vaření, rozvoj logiky a kreativního myšlení
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 420
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 307
IZO:119600307
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 300,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: účast asistentů pedagoga
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.30 h
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 16.30 h
Způsob informování zákonných zástupců: Družínek - deníček