Zde může být obrázek školy.

Základní škola Boršov nad Vltavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Boršov nad Vltavou
Adresa školy: Ulice: Poříčská 180
Obec: Boršov nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 82
Ředitel:Mgr. Eva Hnudová
Kontakt na školu Telefon: 387 250 345,73
Email: zs.borsov@seznam.cz
Web: www.zsborsov.wz.cz
IČ:75000466
RED-IZO:650024508
Zřizovatel:Obec Boršov nad Vltavou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Poříčská 180
Obec: Boršov nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 82
Kontakt na školu: Telefon: 387 250 345
IZO:107720019
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 170
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD č.7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strednedoby plan 2020-2021.doc (62,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ BORŠOV.doc (3039,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINA.doc (84 KB)
Školní řád: ŠŘ .doc (148,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.doc (206,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : ZŠ Šindlovy Dvory, ČRG
Mezinárodní spolupráce: Volkschule Helfenburg
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Další dle aktuální nabídky
Specifické formy podpory žákům: školní asistent
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech třídách a po celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, ICT, hudební, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Poříčská 180
Obec: Boršov nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 82
Kontakt na školu: Telefon: 387 250 345
IZO:114200831
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Poříčská 180
Obec: Boršov nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 82
Kontakt na školu: Telefon: 387 250 345
IZO:181035316