Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Pernarec 151
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 36
Ředitel:Mgr. Veronika Mudrová
Kontakt na školu Telefon: 377 915 190
Email: info@zspernarec.namiste.cz
Web: www.zspernarec.namiste.cz
IČ:60611804
RED-IZO:650032063
Zřizovatel:Obec Pernarec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pernarec 88
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 36
Kontakt na školu: Telefon: 377 915 190
IZO:115600418
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 38
Dny otevřených dveří (termín/y): květen
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek a telefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: švp mš.doc (180,2 KB)
Školní řád: Školní_řád.doc (45,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Ekoškola
Domácí spolupráce: ISZ
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pernarec 151
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 36
Kontakt na školu: Telefon: 377 915 190
IZO:102328480
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 116
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 7.25
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: švp.pdf (1090,8 KB)
Školní řád: Školní řád - nový.doc (100,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2019-2020.doc (175,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, praktické vyučování, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Policie, Záchranné služby
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, cyklistický kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRHY HODIN - ŠKOLA.xlsx (17,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, rukodělné, ICT, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Pernarec 24
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 36
Kontakt na školu: Telefon: 377 915 190
IZO:115600281
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 300
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15-16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém, telefonicky, zápis v notýsku v ŽK
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Pernarec 24
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 36
Kontakt na školu: Telefon: 377 915 190
IZO:102676267
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 88
Obec: Pernarec
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 36
Kontakt na školu:
IZO:181084872
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne