Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Želeč, okres Tábor

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Želeč, okres Tábor
Adresa školy: Ulice:
Obec: Želeč 66
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 74
Ředitel:Mgr. Petr Cába
Kontakt na školu Telefon: 381 591 126
Email: zs.zelec@seznam.cz
Web: http://www.skola.obeczelec.cz
IČ:70988218
RED-IZO:650035712
Zřizovatel:Obec Želeč
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Želeč 39
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 74
Kontakt na školu: Telefon: 381 591 126
IZO:107535602
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 118
Aktuální počet dětí: 87
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do MŠ.xls (51,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,15-16,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 225
Školní řád: Školní řád MŠ Želeč.doc (106,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Želeč 66
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 74
Kontakt na školu: Telefon: 381 591 126
IZO:107722585
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 105
Aktuální počet žáků: 86
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad,březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,15
Začátek první vyučovací hodiny: 7,25
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (59,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Vnitřní řád Školní družiny.doc (70,1 KB)
Školní řád: Skolni rad.doc.doc (161,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.doc (81,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Legionowo Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 1.9.2020.xls (107,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, turistické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Želeč 66
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 74
Kontakt na školu: Telefon: 381 591 126
IZO:114900230
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 30
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,50-7,10
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,05-15,30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Želeč 39
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 74
Kontakt na školu: Telefon: 381 591 126
IZO:102415838
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hlavatce 51
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 73
Kontakt na školu: Telefon: 381 591 126
IZO:163100501