Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dražice 57
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 31
Ředitel:Mgr. Miloš Veselý
Kontakt na školu Telefon: 391 001 636
Email: zs-drazice@volny.cz
Web: www.zsdrazice.cz
IČ:75000580
RED-IZO:650035828
Zřizovatel:Obec Dražice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dražice 196
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 31
Kontakt na školu: Telefon: 391 001 637
IZO:107535661
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 72
Aktuální počet dětí: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.2.2015
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.docx (70,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dražice 57
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 31
Kontakt na školu: Telefon: 391 001 636
IZO:107722470
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.2. 2015, 21.1. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dražice 57
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 31
Kontakt na školu: Telefon: 391 001 636
IZO:114900248
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dražice 57
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 31
Kontakt na školu: Telefon: 391 001 638
IZO:102415722
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Dražice 196
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 31
Kontakt na školu: Telefon: 391 001 637
IZO:163101400