Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Těšetice 148
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 46
Ředitel:Mgr. Vladimíra Pospíšilová
Kontakt na školu Telefon: 585 954 143
Email: vladimira.pospisilova@zsmstesetice.cz
Web: www.zsmstesetice.itnet.cz
IČ:71005790
RED-IZO:650037430
Zřizovatel:Obec Těšetice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Těšetice 75
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 46
Kontakt na školu: Telefon: 585 954 293
IZO:107627485
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Těšetice 148
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 46
Kontakt na školu: Telefon: 585 954 143
IZO:102320713
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 157
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce školy.doc (80,4 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_2020.docx (462,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.docx (92,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: žádné
Domácí spolupráce : školy v regionu Haná a Konicko
Mezinárodní spolupráce: žádná
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků, menší počet žáků ve třídách
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Těšetice 148
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 46
Kontakt na školu: Telefon: 585 954 144
IZO:119900556
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.25-16.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefonická komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Těšetice 148
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 46
Kontakt na školu: Telefon: 585 954 143
IZO:181044455
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Těšetice 75
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 46
Kontakt na školu: Telefon: 585 954 293
IZO:172103606