Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Charváty, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Charváty, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Charváty 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Ředitel:Petr Němec
Kontakt na školu Telefon: 585 961 263
Email: zs.charvaty@seznam.cz
Web:
IČ:70987572
RED-IZO:650041224
Zřizovatel:Obec Charváty
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Drahlov 147
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 026
IZO:107626420
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): ne
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria přijetí do MŠ.doc (10,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6,00 - 16,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Se Sokolem do života
Domácí spolupráce: ZŠ Charváty, OÚ Charváty, Policie ČR, Červený kříž Drahlov
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Specifické formy podpory dětem: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Charváty 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 263
IZO:102308292
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 28
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30 - škoní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ne
Domácí spolupráce : Policie ČR, HZS Olomouckého kraje
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Charváty 21
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 263
IZO:119900718
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Drahlov 147
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 026
IZO:102908575
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Charváty 21
Obec: Dub na Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 263
IZO:172103550