Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Újezd, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Újezd, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Újezd 116
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 96
Ředitel:Mgr. Helena Výkrutová
Kontakt na školu Telefon: 585 035 107
Email: zs-ms-ujezd@seznam.cz
Web: www.zsujezd.eu
IČ:70984484
RED-IZO:650041623
Zřizovatel:Obec Újezd
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Újezd 116
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 96
Kontakt na školu: Telefon: 585 035 107
Fax: není
IZO:107627574
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 39
Aktuální počet dětí: 39
Dny otevřených dveří (termín/y): ne
Kritéria příjímacího řízení: kritéria pro rok2016-17.doc (48,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:00 hodin
Školní řád: 2014nový ŠŘ pro MŠ.doc (144,4 KB)
Hodnocení činnosti školy: VZ2015-16.doc (1295,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: ekologie
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, společné aktivity rodičů a dětí (např. keramické tvoření), výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ekoškola
Domácí spolupráce: ZŠ Haškova Uničov, spolupráce s Hasiči v Újezdu, DDM Uničov
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: pravidelná logopedická vyšetření
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Újezd 116
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 96
Kontakt na školu: Telefon: 585 035 107
Fax: není
IZO:102320802
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 124
Dny otevřených dveří (termín/y): zatím žádné
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP.doc (4370,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družiny.doc (136,2 KB)
Školní řád: skolni_rad_2016_2017.doc (164,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ2015-16.doc (1295,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: žádné speciální zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce : DDM Uničov
Mezinárodní spolupráce: Zapojení do mezinárodního projektu Comenius (před dvěma lety)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Specifické formy podpory žákům: Asistentka pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky a dvě asistentky pro zdravotně postižené
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, čajovna, hřiště
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, web školy:www.zsujezd.eu, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Újezd 116
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 96
Kontakt na školu: Telefon: 585 035 107
Fax: není
IZO:119900599
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Újezd 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 96
Kontakt na školu: Telefon: 585 035 107
Fax: není
IZO:102908133
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30 korun
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Újezd 116
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 96
Kontakt na školu: Telefon: 585 035 107
Fax: není
IZO:150076550
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30 korun
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano