Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Luká, okres Olomouc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Luká, okres Olomouc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Luká 4
Obec: Slavětín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 24
Ředitel:Mgr. Lukáš Vlček
Kontakt na školu Telefon: 585 345 246
Email: zs.luka@seznam.cz
IČ:75027623
RED-IZO:650041984
Zřizovatel:Obec Luká
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Luká 4
Obec: Slavětín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 24
Kontakt na školu: Telefon: 585 345 246
IZO:107627337
Základní škola
Adresa: Ulice: Luká 4
Obec: Slavětín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 24
Kontakt na školu: Telefon: 585 345 246
IZO:102320497
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 145
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.11.2014, 16. 4. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,10
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Školní vzdělávací program: SKOLNI VZDELAVACI PROGRAM.doc (1814 KB)
Školní řád: školní řád 2014.doc (222,7 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, chemie, ICT, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, taneční, jazykové, sportovní, ICT, hudební, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Luká 4
Obec: Slavětín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 24
Kontakt na školu: Telefon: 585 345 246
IZO:119900432
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky, přednostně jsou přijímání žáci 1. a 2. ročníku, sourozenec ve školní družině, žáci dojíždějící mimo Lukou, žáci, kteří plně využívají služeb školní družiny
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 10:15 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Luká 4
Obec: Slavětín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 24
Kontakt na školu: Telefon: 585 345 246
IZO:102892954
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17 - 22
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne