Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Tištín 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 29
Ředitel:Mgr. Marcela Blumensteinová
Kontakt na školu Telefon: 582 388 435
Email: zstistin@posta.pvskoly.cz
Web:
IČ:70992843
RED-IZO:650043995
Zřizovatel:Městys Tištín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tištín 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 29
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 435
IZO:107610680
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 23
Aktuální počet dětí: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.4.2015
Kritéria příjímacího řízení: kriteria_pro_přijetí_do_Mš Tištín.docx (17,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: ZŠ Tištín, MŠ Vrchoslavice, DDM Orion Němčice nad Hanou
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tištín 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 29
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 435
IZO:102579997
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 26
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava o cinnosti skoly2013-14.docx (61 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, plavecký výcvik
Domácí spolupráce : ZŠ Vrchoslavice, ZŠ Masarykova Nezamyslice, Policie ČR Němčice nad hanou, DDM Orion Němčice nad Hanou, ZUŠ Němčice nad Hanou, Agrodružstvo Tištín
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: zdravotně i sociálně znevýhodnění žáci, zdravotně postižení žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Tištín 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 29
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 435
IZO:118900200
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Tištín 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 29
Kontakt na školu: Telefon: 582 388 435
IZO:103219706
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20,- - 30,-
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne