Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Dukelská 52
Obec: Doudleby nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 42
Ředitel:Mgr. František Klapal
Kontakt na školu Telefon: 494 383 133
Email: zs.doudleby@tiscali.cz
Web: www.zsdoudleby.cz
IČ:75015838
RED-IZO:650045980
Zřizovatel:Obec Doudleby nad Orlicí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Komenského 365
Obec: Doudleby nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 42
Kontakt na školu: Telefon: 494 383 133
Fax: není
IZO:107585570
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 62
Aktuální počet dětí: 62
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní řád: Školni řád MS 2014_2015.doc (195,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Dukelská 52
Obec: Doudleby nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 42
Kontakt na školu: Telefon: 494 383 133
Fax: není
IZO:102390941
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 185
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Doudleby n_O 2012_2016.pdf (977 KB)
Školní řád: Školní řád 2014_2015.pdf (327 KB)
Poslední výroční zpráva: VZP 13_14.pub (683,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 156
Obec: Doudleby nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 42
Kontakt na školu: Telefon: 494 383 133
Fax: není
IZO:117600326
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dukelská 68
Obec: Doudleby nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 42
Kontakt na školu: Telefon: 494 383 133
Fax: není
IZO:102866155
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 -25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 365
Obec: Doudleby nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 42
Kontakt na školu: Telefon: 494 383 133
Fax: není
IZO:181012308
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 -25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne