Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice: Kocléřov 12
Obec: Vítězná
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 62
Ředitel:Mgr. Bc. Elena Lahučká
Kontakt na školu Telefon: 499 395 268
Email: skola@zsvitezna.cz
Web: www.zsvitezna.cz
IČ:70999571
RED-IZO:650047443
Zřizovatel:Obec Vítězná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vítězná 123
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 395 268
IZO:107588927
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. - 13.5.2015
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání_2015 c.doc (29,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP_ k odeslání 2014.zip (3551,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kocléřov 12
Obec: Vítězná
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 395 268
Fax: 499 395 268
IZO:102578940
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 38
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06:30
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vítězná 138
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 395 268
IZO:117900303
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vítězná 14
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 395 268
IZO:102918830
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Vítězná 123
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 395 268
IZO:150074131
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne