Zde může být obrázek školy.

Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nalžovské Hory 135
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 01
Ředitel:Mgr. Božena Kodýtková
Kontakt na školu Telefon: 376 396 476
Email: zsnalzhory@mybox.cz
Web: www.zsnalzovskehory.cz
IČ:60611715
RED-IZO:650049438
Zřizovatel:Město Nalžovské Hory
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nalžovské Hory 131
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 396 476
Fax: 376 396 476
IZO:107542684
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 37
Dny otevřených dveří (termín/y): září
Kritéria příjímacího řízení: Podmínky a Kritéria pro přijetí dětí na 2021-2022.pdf (425,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: audiotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusová linka
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Školní vzdělávací program: ŠVP PV MŠ Nalžovské Hory 1.9.2020.pdf (3267,4 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ od 1.10.2020.pdf (592,2 KB)
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bez zaměření
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Polytechnické vzdělávání - v rámci projektu EU - SŠ Horažďovice, SŠ a SOŠ Sušice
Domácí spolupráce: školy, praxe, bezpečnostní složky
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: screening předškolní zralosti, spolupráce s PPP Klatovy
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Nalžovské Hory 135
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 396 476
Fax: 376 396 476
IZO:102164461
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 160
Dny otevřených dveří (termín/y): září
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusová linka
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 6.30 - pro žáky přihlášené do ranního oddělení školní družiny, 7.30 pro všechny žáky
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP - NH - CELÉ.doc (6140,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 2020-2021-ŠVP - DRUŽINA.pdf (518,1 KB)
Školní řád: Příloha 2- 1.1.2021 Školní řád.pdf (446,4 KB)
Poslední výroční zpráva: 2019-2020Výroční_zpráva_o_činnosti_školy_2019-20.pdf (937,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci s tělesným postižením.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped - externí pracovník (v rámci projektu MAP II)
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: v počítačové učebně, v 7 kmenových třídách - interaktivní tabule, 3 interaktivní tabule ve 3 odborných učebnách
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, prostor před školou, venkovní stůl na stolní tenis
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Nalžovské Hory 135
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 396 476
Fax: 376 396 476
IZO:115300244
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Od 1.9.2021 - provoz jednoho z oddělení školní družiny - Nalžovské Hory 131
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 - 16.15
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky, písemně
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nalžovské Hory 135
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 396 476
Fax: 376 396 476
IZO:102616141
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32 - 35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne