Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Strážný

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Strážný
Adresa školy: Ulice:
Obec: Strážný 6
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 43
Ředitel:Mgr. Jiřina Kraliková
Kontakt na školu Telefon: 388 437 137
Email: zsstrazny@seznam.cz
Web: www.zsstrazny.cz
IČ:70993424
RED-IZO:650050860
Zřizovatel:Obec Strážný
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Strážný 6
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 43
Kontakt na školu: Telefon: 388 437 137
IZO:107534274
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Strážný 6
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 43
Kontakt na školu: Telefon: 388 437 137
IZO:107722003
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 16
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 8.10
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP - Pestrá škola.doc (1429,5 KB)
Školní řád: Školní řád-2013.doc (121,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výročka 2013-2014.doc (451,6 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Bezpečnostní složky
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy podpory žákům: Sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Strážný 6
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 43
Kontakt na školu: Telefon: 388 437 137
IZO:114700311
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Strážný 6
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 43
Kontakt na školu: Telefon: 388 437 137
IZO:102487537