Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice
Adresa školy: Ulice: Luční 330
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Ředitel:Mgr. Stanislav Urban
Kontakt na školu Telefon: 317 712 511
Mobil: 724 051 712
Email: info@ddsedlec.cz
Web: www.ddsedlec.cz
IČ:61660116
RED-IZO:650051700
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Luční 330
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Kontakt na školu: Telefon: 317 712 542
IZO:150051727
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: ŠVP Škola pro život 1 - od 1. 9. 2020.pdf (3125,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019- 2020.pdf (1825,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : ČHSO, DDŠ
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doporučení ŠPZ, Strategie překonání školního neúspěchu
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, adiktolog
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Luční 330
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Kontakt na školu: Telefon: 317 712 542
IZO:150051719
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Zaměření dětského domova se školou: koedukované skupiny (chlapci i dívky)
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 6
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna - výdejna, stravování zajišťuje rodinná skupina, školní jídelna
Místo pro trávení volného času : herna, zahrada, hřiště, venkovní hřiště s umělým povrchem, skate-park, dřevěné workout hřiště, altán, dvůr, zahrada
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, sportovní, ICT, turistické
Specifické akce: návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, výlety
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Spolupráce: zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, školské poradenské zařízení, nestátní neziskové oraganizace, OSPOD, Policie ČR, zdravotní pracoviště
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, fotografie, zdravotní pomůcky, cennosti, osobní oblečení, hračky
Kapesné: ano
Dary: finanční, zážitkové (akce, výlety, pobyty), věcné
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: telefonická komunikace, schůzka se zákonnými zástupci, webové stránky, e-mailová komunikace
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: návštěvy rodičů v zařízení, telefonická komunikace, internetová komunikace (soc. sítě, email), víkendové a prázdninové propustky k zákonným zástupcům
Středisko výchovné péče
Adresa: Ulice: Malé náměstí 1783
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu:
IZO:181133474
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Luční 330
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Kontakt na školu: Telefon: 317 712 525
IZO:150051735
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne