Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: č.p. 41
Obec: Kunvald
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 81
Ředitel:Mgr. Klára Kodytková
Kontakt na školu Telefon: 465 619 170
Mobil: 736 404 815
Email: skola@zskunvald.cz
Web: www.zskunvald.cz
IČ:70985855
RED-IZO:650053834
Zřizovatel:Městys Kunvald
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 41
Obec: Kunvald
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 81
Kontakt na školu: Telefon: 465 619 170
IZO:107589451
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): Nejsou.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek a dálkové ovládání dveří
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30 do 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 180
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všestranné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: projekty Sokol, Zdravá pětka, Ve zdravém těle zdravý duch, Medová snídaně
Domácí spolupráce: Městys Kunvald, MŠ Bartošovice v Orlických horách, ZUŠ Žamberk, Kunvaldská a.s., Policie ČR, místní hasiči, zahrádkáři, farmáři
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: Ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 41
Obec: Kunvald
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 81
Kontakt na školu: Telefon: 465 619 170
IZO:102642532
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 71
Dny otevřených dveří (termín/y): jarní měsíce
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek a dálkové ovládání
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30 do 16:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2019_2020.pdf (832,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Městys Kunvald, Bűhler Žamberk, PPP Ústí nad Orlicí, Policie ČR, Základní škola speciální Neratov se sídlem v Bartošovicích v Orlických horách, místní organizace
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 41
Obec: Kunvald
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 81
Kontakt na školu: Telefon: 465 619 170
IZO:118000233
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 41
Obec: Kunvald
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 81
Kontakt na školu: Telefon: 465 619 170
IZO:102930180
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne