Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dobrá Voda u Hořic 86
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 73
Ředitel:Mgr. Marcela Hudková
Kontakt na školu Telefon: 493 699 177
Email: hudkova@zsdobravoda.cz
Web:
IČ:70983062
RED-IZO:650060466
Zřizovatel:Obec Dobrá Voda u Hořic
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dobrá Voda u Hořic 187
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 73
Kontakt na školu: Telefon: 493 699 177
IZO:107582716
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dobrá Voda u Hořic 86
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 73
Kontakt na školu: Telefon: 493 699 177
IZO:102190747
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 25
Vstup do školy umožněn od: 7.20
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dobrá Voda u Hořic 86
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 73
Kontakt na školu: Telefon: 493 699 177
IZO:117300241
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dobrá Voda u Hořic 86
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 73
Kontakt na školu: Telefon: 493 699 177
IZO:150007426