Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod
Adresa školy: Ulice:
Obec: Martínkovice 240
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 73
Ředitel:Mgr. Naděžda Bláhová
Kontakt na školu Telefon: 491 528 171
Email: blahova.n@skolamartinkovice.cz
Web: www.skolamartinkovice.cz
IČ:70985839
RED-IZO:650062531
Zřizovatel:Obec Martínkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Martínkovice 186
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 73
Kontakt na školu: Telefon: 491 528 171
IZO:107583666
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Martínkovice 240
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 73
Kontakt na školu: Telefon: 491 528 171
IZO:102266018
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 15
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek u hlavních vchodových dveří
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (37,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV.pdf (7258 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 2016 ŠVP ŠD.doc (1671,7 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 2018.doc (105,5 KB)
Poslední výroční zpráva: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A.doc (18642,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Aktivní škola (Proškoly.cz)
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: globální čtení, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Martínkovice 240
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 73
Kontakt na školu: Telefon: 491 528 171
IZO:117400220
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Martínkovice 250
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 73
Kontakt na školu: Telefon: 491 528 171
IZO:102954062
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Martínkovice 186
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 73
Kontakt na školu: Telefon: 491 528 171
IZO:150074956