Zde může být obrázek školy.

Základní škola Pastelka, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pastelka, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Jiříkovská 962/49
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Ředitel:Mgr. Soňa Pokorná
Kontakt na školu Telefon: 412 332 065
Email: zspastelkaops@atlas.cz
Web: www.zspastelka.com
IČ:25495488
RED-IZO:650074734
Zřizovatel:Mgr. Anna Jindrová, Ivana Geislerová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiříkovská 962/49
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 065
IZO:150078391
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 96
Dny otevřených dveří (termín/y): celostátní Den otevřených dveří soukromých škol
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 1000
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: ekologie, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, akce pro rodiče s dětmi
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby
Domácí spolupráce : spolupráce s místní ZŠ U Nemocnice, Gymnázium Rumburk, Biskupské Gymnázium Varnsdorf, Policie ČR (Ajax), PPP Rumburk, SPC Rumburk
Mezinárodní spolupráce: jsme členem mezinárodního svazu SCHKOLA, partnerská škola v Ebersbachu-Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků se SVP, LMP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, rukodělné, ICT, společenské hry, zdravotnické, jazykové, turistické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, Dům řemesel, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, webové stránky školy, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiříkovská 986
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 065
IZO:150078421
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00 - 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jiříkovská 986
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 065
IZO:150078439
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne