Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mládí 726
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Jarmila Adamusová
Kontakt na školu Telefon: 777 193 881
Email: gymnazium@linguistic.cz
IČ:26867940
RED-IZO:650078331
Zřizovatel:Ing. Jiřina Ferenčíková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Mládí 726
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 774 730 057
IZO:150078340
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 99
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.12.2023, individuálně- domluvený termín
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Rozšířené informace o ročním školném: 0,- Kč -16 000,- Kč - Přihláška podaná v I. kole přijímacího řízení - školné zdarma, II. kolo přijímacího řízení školné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád: 16062020 Školní řád.pdf (516,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, biologie, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, Lyžařské kurzy
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, anglický, latinský, italský, německý, ruský, japonský a čínský jazyk
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, jazykové, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli