Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
Adresa školy: Ulice: Tylovo nábřeží 1140
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Petr Sadílek
Kontakt na školu Telefon: 495 019 030
Email: skola@zsgocarova.cz
Web: http://www.zsgocarova.cz/
IČ:75041511
RED-IZO:651000904
Zřizovatel:Statutární město Hradec Králové
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Škroupova 693
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 693
Fax: 495 538 693
IZO:168100533
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 100
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Tylovo nábřeží 1140
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 019 030
Fax: 495 019 034
IZO:151000913
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 700
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9, 24, 16, 1, 8, 14,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: od Labe, z Lipek
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (2793 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, ICT, chemie, praktické vyučování, biologie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : Fakultní škola
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola v SRN
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: spolupráce s Charitou - doučování, NIDV - adaptační koordinátoři,
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, společenské hry, ICT, hudební, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: V Lipkách 692
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 693
IZO:168100541
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tylovo nábřeží 691
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 693
Fax: 495 538 693
IZO:168100550
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Škroupova 693
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 693
Fax: 495 538 693
IZO:168100568
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne