Zde může být obrázek školy.

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.
Adresa školy: Ulice: čp. 569
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Ředitel:Ing. Martina Klánová
Kontakt na školu Telefon: 354 602 183,60
Email: jezdeckaakademie@email.cz
Web: www.jezdeckaakademie.cz
IČ:26406624
RED-IZO:651011434
Zřizovatel:Ing. Václav Nágr
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: čp. 569
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 602 183,60
IZO:151011494
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 20.4. 2022, 25. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 30000
Rozšířené informace o ročním školném: platby ve dvou částkách dle pololetí
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: ŠVP 2.JEZ od 1.9.2021.pdf (1263,3 KB)
ŠVP 1.JEZ od 1.9.2021.pdf (1261,1 KB)
ŠVP 4.JAK od 1.9.2021.pdf (1661,2 KB)
ŠVP 3.JAK od 1.9.2021.pdf (1582,6 KB)
ŠVP 1.JAK+2.JAK od 1.9.2021.pdf (1577,6 KB)
Školní řád: Školní řád 21_22.pdf (456,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020_2021.pdf (1350,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, hobby závody, drezurní turnaj, Caprilli test, veřejné tréninky, pořádání závodů v jezdectví, maturitní show
Domácí spolupráce : Česká jezdecká federace, Česká zemědělská univerzita, zaměstnavatelé v oboru v regionu
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákovi, pravidelné doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, jazykové vyrovnávací plány pro cizince, podpůrná opatření dle potřeby
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: certifikovaný Instruktor jezdectví, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jezdectví, chovatelské, sportovní
Místo pro trávení volného času: jízdárna, hala, kolbiště 2X
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti