Zde může být obrázek školy.

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.
Adresa školy: Ulice: č.p. 569
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Ředitel:Ing. Martina Klánová
Kontakt na školu Telefon: 354 602 183,60
Email: jezdeckaakademie@email.cz
Web: www.jezdeckaakademie.cz
IČ:26406624
RED-IZO:651011434
Zřizovatel:Ing. Václav Nágr
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 608
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 602 183,60
Fax: 354 673 627
IZO:151011494
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 19.4. 2021, 26. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 15000
Rozšířené informace o ročním školném: platby ve dvou částkách dle pololetí
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: ŠVP 4.JAK od 1.9.2020.pdf (1669,5 KB)
ŠVP 3.JAK od 1.9.2020.pdf (1660,4 KB)
ŠVP 2.JAK od 1.9.2020.pdf (1581,8 KB)
ŠVP 1.JEZ od 1.9.2020.pdf (1432,5 KB)
ŠVP 1.JAK od 1.9.2020.pdf (1577 KB)
Školní řád: Školní řád 2020-21.doc (188,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020.pdf (832,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, hobby závody, drezurní turnaj, Caprilli test, veřejné tréninky, pořádání závodů v jezdectví, maturitní show
Domácí spolupráce : Česká jezdecká federace, Česká zemědělská univerzita, zaměstnavatelé v oboru v regionu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákovi, pravidelné doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, jazykové vyrovnávací plány pro cizince, podpůrná opatření dle potřeby
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, certifikovaný Instruktor jezdectví
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jezdectví, chovatelské
Místo pro trávení volného času: jízdárna, hala, kolbiště 2X
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)