Logo školy

Střední škola stavební - HORSTAV

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola stavební - HORSTAV
Adresa školy: Ulice: Na Vlčinci 16/3
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová
Kontakt na školu Telefon: 585 206 024
Email: sss-horstav@seznam.cz
Web: www.stavebniskolahorstav.cz
IČ:71340807
RED-IZO:651035741
Zřizovatel:HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Hradiska 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 206 024
Fax: 585 243 717
IZO:151035806
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 82
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.10.2018, 20.10.2018, 23.11.2018, 24.11.2018, 15.2.2019, 16.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15,20,21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: Výše školného závisí na prospěchu žáka a je stanovena na 0 - 12.000,-/rok
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: koncepce rozvoje školy.pdf (303,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - úvod 1.9.2018.pdf (1277,6 KB)
Školní řád: školní řád.pdf (545,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2017-2018.pdf (1006,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, lyžařský kurz, plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, kariérový poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace