Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS
Adresa školy: Ulice:
Obec: Sedlec 101
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 21
Ředitel:Mgr. Ivan Čech
Kontakt na školu Telefon: 519 323 545
Email: sspscultus@seznam.cz
Web: www.sspscultus.cz
IČ:27661172
RED-IZO:651039428
Zřizovatel:Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sedlec 101
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 21
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:151039437
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 209
Aktuální počet žáků: 64
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv, pouze po telefonické domluvě.
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 07:40 - pracoviště Sedlec, 08:00 - pracoviště Břeclav
Roční školné v Kč: 13000
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Nabídka dalšího vzdělávání: Autodesk Academia Certifikat
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: Upravené vnitřní prostory školy - foyer
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli