Zde může být obrázek školy.

Brána, střední škola, základní škola a mateřská škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Brána, střední škola, základní škola a mateřská škola
Adresa školy: Ulice: Heřmanická 340
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Ředitel:Mgr. Dana Kašparová
Kontakt na školu Telefon: 493 539 770
Email: zsbrana@gmail.com
Web: zsbrana.webnode.cz
IČ:71340947
RED-IZO:651040710
Zřizovatel:Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Heřmanická 340
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 539 770
IZO:168102722
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 29
Aktuální počet dětí: 29
Dny otevřených dveří (termín/y): Každý den 9,30 - 9,45
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7,45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 13.pdf (1122,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2015-2016.pdf (85,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Hudební, výtvarné, sportovní
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, Zelená školka - při letním táboře
Domácí spolupráce: ZŠ BRÁNA, spolek Fontána, mateřské centrum Studánka
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Individuální plán rozvoje, asistent logopeda
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Heřmanická 340
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 539 770
IZO:151040729
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 52
Aktuální počet žáků: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. listopadu 2015 "My se školy nebojíme"
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Školní vzdělávací program: ŠVP15-16.doc (1502,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2015-2016.pdf (94 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, výtvarné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, Koncerty a vystoupení školního pěveckého sboru, dětské dny, recitační a pěvecké soutěže, adaptační pobyty, výměnné pobyty, letní tábory a potáborové víkendové akce, aj.
Domácí spolupráce : MŠ BRÁNA, ZUŠ Nová Paka, ZUŠ Melodie Hořice, spolek Fontána, spolek Život bez bariér, SPgŠ Nová Paka,
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, globální čtení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, pravidelné konzultační hodiny - rodič, žák, učitel, podpora silných stránek žáka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, Velký sál s klavírem
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, Sbor Jednoty bratrské, MŠ BRÁNA
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 456
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu:
IZO:181127024
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 4
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.10.2022, 9.12.2022, 12.1.2022,
Forma přijímacího řízení: pohovor, portfolio
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní kaplan
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, společenské hry, programování/robotika
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní družina
Adresa: Ulice: Heřmanická 340
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 539 770
IZO:168102731
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 18
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu:
IZO:181127059
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Heřmanická 340
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu:
IZO:181093642
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, vlastní tousty a jiné
Nápojové/potravinové automaty: ne