Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Čs. exilu 491/23
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:PaedDr. Ivona Klímová
Kontakt na školu Telefon: 608 863 588
Email: klimova@gymnaziumhello.cz
Web: www.helloskola.cz
IČ:26829690
RED-IZO:691000565
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Františka Formana 45
Obec: Ostrava-Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 608 977 555
IZO:181008416
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 32
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 6000
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bilingvní
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Začít spolu, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Františka Formana 45
Obec: Ostrava-Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 608 977 555
IZO:181007878
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 119
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Roční školné v Kč: 60000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, cizí jazyky, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: systematická podpora nadaných žáků
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. exilu 491
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047519
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 256
Aktuální počet žáků: 109
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Roční školné v Kč: 32000
Rozšířené informace o ročním školném: 32000 v anglické třídě, 23000 ve všeobecné třídě
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, cizí jazyky, ICT, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, lyžařské a vodácké kurzy, biologické exkurze, zahraniční výjezdy, matematické soustředění, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Spolupráce - VŠB, Ostravská univerzita, DOV, Mensa aj.
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), 72 hodin (ČRDM), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: Františka Formana 45
Obec: Ostrava-Dubina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 731 055 899
IZO:181026716
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 - 9.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13.00 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Čs. exilu 491/23, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu:
IZO:181084601
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 15.00 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky