Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Čs. exilu 491/23, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:PaedDr. Ivona Klímová
Kontakt na školu Telefon: 608 863 588
Email: klimova@gymnaziumhello.cz
Web: www.helloskola.cz
IČ:26829690
RED-IZO:691000565
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Františka Formana 268/45, Dubina
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 608 977 555
IZO:181008416
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 32
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 6000
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bilingvní
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Certifikáty škol: Začít spolu, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Františka Formana 268/45, Dubina
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 608 977 555
IZO:181007878
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 119
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Roční školné v Kč: 60000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, hudební výchova, knihovna, výtvarná výchova, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: systematická podpora nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, programování/robotika, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, park/přírodní zázemí
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. exilu 491/23, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu:
IZO:181047519
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 256
Aktuální počet žáků: 109
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Roční školné v Kč: 32000
Rozšířené informace o ročním školném: 32000 v anglické třídě, 23000 ve všeobecné třídě
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, lyžařské a vodácké kurzy, biologické exkurze, zahraniční výjezdy, matematické soustředění
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Spolupráce - VŠB, Ostravská univerzita, DOV, Mensa aj.
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Otevřená věda (AV ČR), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: Františka Formana 268/45, Dubina
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 731 055 899
IZO:181026716
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 - 9.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13.00 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Čs. exilu 491/23, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu:
IZO:181084601
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 15.00 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Čs. exilu 491/23, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu:
IZO:181114321