Zde může být obrázek školy.

NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

Škola / charakteristika školy
Název školy:NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
Adresa školy: Ulice: Lonkova 512
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Mgr. Lenka Macháčková
Kontakt na školu Telefon: 777 542 477
Email: chmelova@skola-noe.cz
Web: www.skola-noe.cz
IČ:71341269
RED-IZO:691002568
Zřizovatel:Sbor Církve bratrské v Pardubicích
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zborovské nám.
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181034701
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek s mikrofonem
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,6,18,27,X
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1500
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Křesťanské
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): Spolupořádání Noci kostelů, besídky/akademie, výlety, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: ZZS Pce,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Zborovské nám. 2018
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181024608
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 165
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na zazvonění a ohlášení, bez video kontroly. Kontrola osobní zaměstnancem kanceláře
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,6,18,27,X
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:20
Roční školné v Kč: 1000
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, adaptační kurzy, Pomoc na Tříkrálové sbírce, spolupořádání Dne kostelů, anglický týden, anglické workshopy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Pilotní škola Kariérového poradenství
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : TECHNOhrátky, CzechInvest, Ekocentrum Paleta, Oblastní Charita, Sdružení JOB, ACET, KAM, PPP Pardubice, SPC Svítání, MOST PRO
Mezinárodní spolupráce: Křesťanská škola v Tomaszowě, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Primární prevence (ACET)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Kroužek zábavné logiky, přírodovědné, rukodělné, taneční, sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, Společná neformální setkání s rodiči, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zborovské nám. 2018
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181024616
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zborovské nám.
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181034719