Zde může být obrázek školy.

NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

Škola / charakteristika školy
Název školy:NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
Adresa školy: Ulice: Lonkova 512, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Mgr. Lenka Macháčková
Kontakt na školu Telefon: 777 542 477
Email: chmelova@skola-noe.cz
Web: www.skola-noe.cz
IČ:71341269
RED-IZO:691002568
Zřizovatel:Sbor Církve bratrské v Pardubicích
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181034701
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek s mikrofonem
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,6,7,18,27,X
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1500
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Křesťanské
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): Spolupořádání Noci kostelů, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Metoda dobrého startu
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: IZS Pardubice, MostPro, Svítání Pardubice
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní asistent, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181024608
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 179
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na zazvonění a ohlášení, bez video kontroly. Kontrola osobní zaměstnancem kanceláře
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,6,7,18,27,X
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:20
Roční školné v Kč: 1500
Možnost získat stipendium: ano
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ 2019-20.pdf (1673,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, křesťanské
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Pomoc na Tříkrálové sbírce, spolupořádání Dne kostelů, anglický týden, anglické workshopy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Pilotní škola Kariérového poradenství, pilotní škola Komenský 2020
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : TECHNOhrátky, CzechInvest, Ekocentrum Paleta, Oblastní Charita, Sdružení JOB, ACET, KAM, PPP Pardubice, SPC Svítání, MOST PRO
Mezinárodní spolupráce: Křesťanská škola v Tomaszowě, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Primární prevence (ACET), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, rukodělné, přírodovědné, , výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Společná neformální setkání s rodiči, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181024616
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 777 542 477
IZO:181034719