Zde může být obrázek školy.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 867
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 95
Ředitel:Mgr. Martin Ruský
Kontakt na školu Telefon: 553 711 628
Email: skola@sshsopava.cz
Web: www.sshsopava.cz
IČ:72547651
RED-IZO:691002932
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 867
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 95
Kontakt na školu: Telefon: 553 612 342
IZO:181027291
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 736
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.2.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00hod., resp. 7.40hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00hod.resp. 8.05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: 11. Stipendijní řád organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava příspěvková organizace.pdf (176,6 KB)
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.pdf (1138,7 KB)
Školní řád 1. 9. 2020.pdf (698,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020.pdf (2105,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : spolupráce se sociálními partnery v oblasti odborného výcviku a praxe žáků, zahraniční praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: ve všech učebnách, wi- fi pro žáky
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Praskova 411
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 95
Kontakt na školu: Telefon: 553 612 342
IZO:181027305
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 52
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 30
Dny otevřených dveří (termíny): nepořádáme
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 4000
Snížené školné: v odůvodněných případech (sociální)
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: SR-VOS-2020-1.pdf (722,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020.pdf (2105,9 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Řízení hotelového provozu, Rozvoj a řízení regionální turistiky
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: učebnice z projektu gastronomie, hotelnictví a turismus
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Alšova 24-28
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 612 342
IZO:181029421
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných žáků a studentů: 110
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle - pátek
Úplata za ubytování (v Kč): 1300Kč - 3 lůžkový, 1400Kč - 2 lůžkový, 1600Kč - 1 lůžko
Úplata za stravování (v Kč): 102Kč - celodenní stravování
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, sportovní, ICT, hudební, výtvarné, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Alšova 24-28
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 612 342
IZO:181029430
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tyršova 20
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 612 342
IZO:181029448
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano