Logo školy

Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.
Adresa školy: Ulice: B. Němcové 752
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Klára Štěpánková
Kontakt na školu Telefon: 777 164 990
Mobil: 602 218 151
Email: klara@montessoricb.cz
Web: http://www.montessoricb.cz
IČ:28133447
RED-IZO:691003734
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 74
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 777 164 990
Fax: 387 428 256
IZO:181033356
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli - dle zájmu a domluvy
Kritéria příjímacího řízení: kriteria pro přijetí do mš 2018-2019.pdf (197,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: telefon s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,5,15,13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 7,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 7000
Školní vzdělávací program: švp 2017-18 po změně k 31_8_2018.pdf (256,5 KB)
Školní řád: školní řád 2017_18 po změně k 31_8_2018.pdf (210,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Montessori pedagogika
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: spolupráce s Arpidou - centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením,
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, úzká spolupráce s psychologem - podpora zákonným zástupcům při řešení výchovně vzdělávácích otázkách formou seminářů
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Sadech 1854
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Mobil: 602 218 151
IZO:181044706
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 76
Aktuální počet žáků: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): individuální podle domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.2.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45 - 1. stupeň, 8:30 - 2. stupeň
Roční školné v Kč: 82000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy pro období 2018 - 2023.pdf (984,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Viva Bambini III..pdf (3119,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SˇVP-SˇD-viva.pdf (699,5 KB)
Školní řád: Dodatek ke ŠŘ - distanční vzdělávání.pdf (808,1 KB)
Vnitřní řád ŠD od 24. 6. 2020.pdf (521,9 KB)
Školní řád Viva, platný od 14. 11. 2019.pdf (716,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (820,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, Montessori pedagogika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Do světa
Domácí spolupráce : Spolupráce s Arpidou - centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: Individuálně přizpůsobené dítěti.
Metody výuky matematiky: Montessori výuka na 1. stupni ZŠ. Badatelská matematika na 2. st. ZŠ.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, Spolupráce s klinickou psycholožkou., výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, přírodovědné, zdravotnické, Věda nás baví, literárně-dramatické, hudební, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovské diáře a indexy, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Lidická tř. 97/16, České Budějovice 7
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu:
IZO:181098423
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 74
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 777 164 990
Fax: 387 428 256
IZO:181033364