Logo školy

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Adresa školy: Ulice: Wilsonova 405
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Ing. Darja Bártová
Kontakt na školu Telefon: 389 822 800
Email: info@ssrsobeslav.cz
Web: www.ssrsobeslav.cz
IČ:72549572
RED-IZO:691003769
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 56
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 389 822 880
IZO:181033488
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 116
Aktuální počet žáků: 47
Dny otevřených dveří (termín/y): po telefonické domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP - odkaz ZŠ.docx (10,3 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ + dod. 2020.pdf (701,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA SŠŘ SOBĚSLAV 2019-20 final..pdf (2800,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravá pětka
Domácí spolupráce : Spolupráce s MP, s OSPODem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: ZŠ zaměřená na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na žáky zdravotně a sociálně znevýhodněné.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrhy ŠD.pdf (357,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: rozvrhy-ssr-sobeslav-zakladni-skoly 2020.pdf (1081,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Wilsonova 405
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 822 800
Fax: 381 521 556
IZO:181033496
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 583
Aktuální počet žáků: 381
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.-9.1.2021, po telefonické domluvě kdykoliv
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 1. kolo: 5.1. a 7.1.2021 (obor umělecký kovář), další termíny zveřejněny na www.ssrsobeslav.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30 h.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE SSˇ rˇemeslne´ a ZSˇ K 1 1 2017.pdf (189,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - odkaz.docx (10,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ 2018 + dod.č.1 2020.pdf (1106,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA SŠŘ SOBĚSLAV 2019-20 final..pdf (2800,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Praxe - odborný výcvik provozován na smluvních pracovištích v soukromé i státní sféře.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: SŠ (obory "E") zaměřená na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečské kurzy (sváření plamenem, obloukem, elektrodou, svařování plastů, pájení mědi), kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, při práci s interaktivní tabulí
Zájmové činnosti: turistické, ICT, sportovní, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, , žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 56
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 389 822 880
IZO:181033933
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7,00-7,45 h.
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30-15,00 h.
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jiráskova 66/II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 389 822 840
IZO:181033887
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 162
Počet ubytovaných žáků a studentů: 104
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Ne-Pá
Termín pro podání přihlášky : květen-srpen
Úplata za ubytování (v Kč): 600-800 Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 99 Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, společenské hry, turistické, rukodělné, cyklokroužek
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Wilsonova 405
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 389 822 815
IZO:181033925
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jiráskova 66/II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 389 822 835
IZO:181033895
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano