Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Stádlec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Stádlec
Adresa školy: Ulice:
Obec: Stádlec 128
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 62
Ředitel:Mgr. Vladimír Doležal
Kontakt na školu Telefon: 381 287 767
Email: zsstadlec@seznam.cz
IČ:72545526
RED-IZO:691004056
Zřizovatel:Městys Stádlec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Stádlec 67
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 62
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 767
IZO:181035758
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6.00 hodin do 16,00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Správná pětka
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy, vývěska školy, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Stádlec 128
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 62
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 767
IZO:181035693
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 5
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Správná pětka, Sběr druhotných surovin
Domácí spolupráce : Dopravní hřiště
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Vývěska školy, webové stránky školy
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Stádlec 128
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 62
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 767
IZO:181035766
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Stádlec 67
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 62
Kontakt na školu: Telefon: 381 287 767
IZO:181035774