Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Kytlická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Kytlická
Adresa školy: Ulice: Kytlická 757
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Bc. Monika Mothejzíková
Kontakt na školu Telefon: 603 251 952
Email: mskytlicka@seznam.cz
Web: www.mskytlicka.cz
IČ:71294066
RED-IZO:691004811
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kytlická 757
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu:
IZO:181043378
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 114
Aktuální počet dětí: 114
Dny otevřených dveří (termín/y): ve dnech zápisu
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 136,195,140,201
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 7.00 - 17.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1000
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: rodinná s logopedickou třídou
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: celé česko čte dětem, dentální hygiena, Prima Vizus, e-Twinning, Brumla
Certifikáty škol: e-Twinningová škola
Domácí spolupráce: střední pedag.školy, vysoké školy, základní školy, hasiči, PČR
Mezinárodní spolupráce: Itálie, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální i hromadná integrace, inkluze. Speciální třída pro děti s lehkými poruchami
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kytlická 757
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu:
IZO:181043386