Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Kytlická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Kytlická
Adresa školy: Ulice: Kytlická 757
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Bc. Kateřina Navarová
Kontakt na školu Telefon: 603 251 952
Email: mskytlicka@seznam.cz
Web: www.mskytlicka.cz
IČ:71294066
RED-IZO:691004811
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kytlická 757
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu:
IZO:181043378
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 114
Aktuální počet dětí: 114
Dny otevřených dveří (termín/y): Probíhají ve dnech řádného zápisu do mateřské školy.
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Vstupní interkom s mluvítkem do jednotlivých tříd.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 136,195,140,201
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 7.00 - 17.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1000
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Rodinná a partnerská škola, otevřená novým trendům ve vzdělávání. Mateřská škola má také jednu speciální logopedickou třídu.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Škola se zapojuje do mezinárodních projektů eTwinning, za které byla již mnohokrát oceněna národními a evropskými certifikáty kvality.
Certifikáty škol: Certifikát eTwinning SCHOOL získala dvakrát za sebou jako jediná mateřská škola v České republice. Toto ocenění je udělováno školám, které jsou příkladem dobré praxe. Certifikáty eTwinning Quality Label a European Label za mezinárodní projekty s evropskými partnerskými školami. Certifikát za realizované aktivity v Evropské iniciativě EUROPE CODE WEEK zaměřené na programování a robotiku.
Domácí spolupráce: Střední pedagogické školy, základní školy, mateřské školy, Městská policie, Dobrovolní hasiči, IZS
Mezinárodní spolupráce: Slovensko, Itálie, Rumunsko, Španělsko, Turecko, Estonsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, bruslení
Specifické formy podpory dětem: Intervence, úprava režimu, asistent pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě (také speciální logopedická třída), individualizace metod, hodnocení, pomůcek a prostředí. Metodická intervence k pedagogům ze strany školských poradenských zařízení.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, nástěnky tříd
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kytlická 757
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu:
IZO:181043386
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne