Zde může být obrázek školy.

Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium

Škola / charakteristika školy
Název školy:Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium
Adresa školy: Ulice: Rajmonova 1199/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Ing. Petr Adamec
Kontakt na školu Mobil: 724 692 084, 606 416 930, 724 362 386
Email: petr.adamec@skolahermanek.cz
Web: www.skolahermanek.cz
IČ: 04288939
RED-IZO:691008426
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Rajmonova 1199/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu:
IZO:181071339
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 325
Aktuální počet žáků: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11., 22. 11. 2018 a 10.1., 17.1., 24.1., 7.2.,14.2. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronické otevírání
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C Ládví, Autobusy MHD i příměstské autobusy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 9:00
Roční školné v Kč: 8000
Možnost získat stipendium: ano
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-hermanek-2020.pdf (1642,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, informatika, přírodovědné, hudební, jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole, Ekoškola, Hmat, Montessori český jazyk, Sciotestování
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Škola podporující zdraví, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Individuální vzdělávání, Komunitní projekty , Školní zahrada
Mezinárodní spolupráce: Uppsala - Švédsko, Severní Irsko - Belfast
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: kombinace konstruktivisticky orientované výuky H-mat a Montessori matematiky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER), Extra třída (EDUin)
Specifické formy podpory žákům: Trénik čtení, malé třídní kolektivy, individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, zdravotnické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, školní maringotka
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, les
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, Google + -komunita Heřmánek
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Rajmonova 1199/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu:
IZO:181119331
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, distanční, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 0
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, ústní , test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro Ládví
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 8.40
Začátek první vyučovací hodiny: 9.00
Roční školné v Kč: 100000
Stipendium: výzkumné, umělecké, mimořádné, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, dějepis, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety, jarmarky a dílny, Přirodovědné projektové výjezdy, Historické projektové výjezdy, Péče o školní sad a farmu,
Zapojení ve specifických programech : Les ve škole, Ekoškola, Školní parlament
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola,
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Zvol si info (Zvol si info), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Extra třída (EDUin), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Školní družina
Adresa: Ulice: Rajmonova 1199/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu:
IZO:181072254
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Rajmonova 1199/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu:
IZO:181072289
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 47
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne