Zde může být obrázek školy.

Naše základní škola, z.ú.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Naše základní škola, z.ú.
Adresa školy: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Ředitel:Ing. Jana Havlíčková
Kontakt na školu Mobil: 608 617 096
Email: sekretariat@naseskola.eu
Web: http://www.naseskola.eu
IČ:04826043
RED-IZO:691009040
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076454
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 94
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.11.2023, 9. 1. 2024
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 637
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:35
Roční školné v Kč: 66000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobá koncepce rozvoje školy.doc (1045 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022_2023.pdf (654,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, plesy, sportovní dny, zahraniční výměnné pobyty, spolupráce se školami
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Ukliďme Česko, DofE
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : ZŠ a MŠ Liteň, dobrovolní hasiči Liteň, Waldorfská ZŠ a SŠ Dobromysl Plzeň
Mezinárodní spolupráce: Rudi-Stephan-Gymnasium, Worms, Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, plavání, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), DofE
Specifické formy podpory žákům: specifické vzdělávací potřeby všeho spektra - ADHD, dysfunkce, ale také nadaní a talentovaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2018_19.doc (1112,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, literárně-dramatické, technické, sportovní, hudební, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky, školní časopis/newsletter, celoškolní schůzky, třídní důvěrníci, dotazníky spokojenosti žáků i rodičů
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076888
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 600 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Družina nese oslavy v průběhu školního roku - adventní spirálu, jarmarky, masopust aj.
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:05 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, Nejčastěji poskytuje družina zpětnou vazbu zákonným zástupcům osobně při vyzvedávání dětí či si domluví individuální schůzku. Je v úzkém kontaktu s třídními průvodci a kolegy ze ŠPP.
Školní klub
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076896
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Školní klub má více oddělení. Slouží převážně žákům 2. stupně na vykrytí přestávky na oběd či odpoledne při čekání na odjezd vlaku či autobusu.
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:55 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076900