Zde může být obrázek školy.

Naše základní škola, z.ú.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Naše základní škola, z.ú.
Adresa školy: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Ředitel:Ing. Jana Havlíčková
Kontakt na školu Mobil: 608 617 096
Email: sekretariat@naseskola.eu
Web: http://www.naseskola.eu
IČ:04826043
RED-IZO:691009040
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076454
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 83
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 8:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:50
Roční školné v Kč: 38500
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobá koncepce rozvoje školy.doc (1045 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.doc (1203,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program-družina.doc (143,4 KB)
Školní řád: Školní řád.docx (1037,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_18.doc (1100,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Ukliďme Česko, eTwining
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : ZŠ Hlásek, ZŠ Liteň, dobrovolní hasiči Liteň,
Mezinárodní spolupráce: Osnovna šola Šentjernej, SLO
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, cyklistický kurz, vodácký kurz, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: SVP - ADHD, dysfunkce
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2018_19.doc (1112,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076888
Školní klub
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076896
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pode Zděmi 402
Obec: Liteň
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 27
Kontakt na školu:
IZO:181076900