Zde může být obrázek školy.

Scholastika - vyšší odborná škola vizuální komunikace s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Scholastika - vyšší odborná škola vizuální komunikace s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Schnirchova 662/22, Holešovice
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:MgA. Evžen Šimera, Ph.D.
Kontakt na školu Mobil: 603 984 630
Email: info@scholastika.cz
Web: http://www.scholastika.cz
IČ:24129801
RED-IZO:691009112
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Římská 103/12, Vinohrady
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu:
IZO:181076748
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 118
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 48
Dny otevřených dveří (termíny): 5. 5. 2022
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 13.-15. 6. 2022
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: parkování u školy, MHD, vlak, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 46000
Snížené školné: ne
Stipendium: mimořádné, motivační, umělecké
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Akreditovaný vzdělávací program: __akreditace_scholastika__revize_ES24_7_final (1).pdf (1010,5 KB)
Školní řád: Scholastika_skolni_rad (GDPR_27.06.18).docx (47 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2017_2018_verze1110.doc (151 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Grafický design, Produktový design, Motion design
Speciálně vybavené odborné učebny: Knihovna, počítačová učebna, dílna, přednášková učebna, kreslírna
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Klauzurní výstavy, prezentace, Designblok
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ano