Zde může být obrázek školy.

Soukromá základní škola a mateřská škola, Úlibice, okres Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola a mateřská škola, Úlibice, okres Jičín
Adresa školy: Ulice: č.p. 53
Obec: Úlibice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 07
Ředitel:Mgr. Jana Vávrová
Kontakt na školu Telefon: 731 968 751
Email: ms.ulibice@centrum.cz
IČ:5141265
RED-IZO:691009473
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 53
Obec: Úlibice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 07
Kontakt na školu:
IZO:181079097
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Aktuální počet dětí: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po předchozí domluvě
Kritéria příjímacího řízení: kriteria.pdf (177,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Hradec Králové-Hořice-Jičín
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1000
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy.pdf (304,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PV, verze 3- 2020.pdf (478,1 KB)
Školní řád: školní řád MŠ Úlibice, 2020.pdf (274,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: podporujeme všestranný rozvoj dětí a podporujeme a rozvíjíme jejich talent a nadání
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Děti na startu, Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem, Zdravá 5, Ukliďme svět-Ukliďme Česko, projekt Markétina dopravní výchova
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Policie ČR- projekt Zebra se za tebe nerozhlédne; School Tour- jazyková škola- angličtina pro nejmenší se lektorkou; HZS Jičín- exkurze,...
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání, cyklistika, bruslení, atletika
Specifické formy podpory dětem: Individuální přístup v rodinném kolektivu
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 53
Obec: Úliblice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 07
Kontakt na školu:
IZO:181085399
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 10
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9000
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: svp sd ulibice2020.pdf (315,1 KB)
Školní řád: školní_řád ZŠ verze 2.pdf (449,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_školy19-20.pdf (269,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem, Krabice od bot, Ježíškova vnoučata, Zdravá 5, Ukliďme svět! Ukliďme Česko!
Domácí spolupráce : Policie ČR- projekt Zebra se za tebe nerozhlédne, Dopravní výchova na Soukromé střední škole podnikatelské- Altman, s.r.o., HZS Jičín- exkurze, aj.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, vrstevnické učení,...
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, společenské hry, přírodovědné, literárně-dramatické, taneční, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 53
Obec: Úliblice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 07
Kontakt na školu:
IZO:181087871
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14:45
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 53
Obec: Úlibice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 507 07
Kontakt na školu:
IZO:181079101
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 43
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne