Zde může být obrázek školy.

LABYRINTH - základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:LABYRINTH - základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Lidická 1869/28
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 730 151 077
Email: svozil@openschoolspace.eu
Web: www.labyrinthschool.cz
IČ:03972071
RED-IZO:691009627
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Žerotínovo náměstí 533/6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181080729
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 258
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Možnost získat stipendium: ano
Školní vzdělávací program: SˇVP_ZSˇ Labyrinth_zkra´cena´ verze.docx..pdf (2786,8 KB)
Školní řád: Sˇkolni´_rˇa´d .pdf (968 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2019-2020.pdf (711,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: IALS (International Association of Laboratory Schools)
Certifikáty škol: IALS (International Association of Laboratory Schools) Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO
Domácí spolupráce : MU Brno, Moravská galerie Brno, JIC...
Mezinárodní spolupráce: IALS (International Association of Laboratory Schools); evropské laboratorní školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo: sassoon
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Global Storylines (NaZemi), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, rukodělné, přírodovědné, ICT, taneční, programování/robotika, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Žerotínovo náměstí 533/6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181080869
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Žerotínovo náměstí 533/6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181080877