Zde může být obrázek školy.

LABYRINTH - základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:LABYRINTH - základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Lidická 1869/28
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 730 151 077
Email: svozil@openschoolspace.eu
Web: www.labyrinthschool.cz
IČ:03972071
RED-IZO:691009627
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Žerotínovo náměstí 533/6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181080729
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 258
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Možnost získat stipendium: ano
Školní vzdělávací program: SˇVP_ZSˇ Labyrinth_zkra´cena´ verze.docx..pdf (2786,8 KB)
Školní řád: Sˇkolni´_rˇa´d .pdf (968 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2019-2020.pdf (711,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: IALS (International Association of Laboratory Schools)
Certifikáty škol: IALS (International Association of Laboratory Schools) Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO
Domácí spolupráce : MU Brno, Moravská galerie Brno, JIC...
Mezinárodní spolupráce: IALS (International Association of Laboratory Schools); evropské laboratorní školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo: sassoon
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Global Storylines (NaZemi), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, taneční, přírodovědné, technické, turistické, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Žerotínovo náměstí 533/6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181080869
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Žerotínovo náměstí 533/6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181080877