Zde může být obrázek školy.

Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: U Cihelny 505/7
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Ing. Martina Faltysová
Kontakt na školu Mobil: 774 224 778
Email: eriza@eriza.cz
Web: www.eriza.cz
IČ:06228640
RED-IZO:691011788
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Bezručova 187
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu:
IZO:181094487
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 85
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11., 14. 1.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: škola sídlí v samostatném uzamykatelném patře
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 30000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce školy.pdf (488,5 KB)
Školní řád: Školní řád final.docx (66,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: kombinace přístupů - individuální přístup k žákům
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Cihelny 505/7
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu:
IZO:181099276