Zde může být obrázek školy.

Škola příběhem - církevní základní škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Škola příběhem - církevní základní škola
Adresa školy: Ulice: Filipínského 300/1, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Ředitel: Mgr. Ruth Konvalinková, Ph.D.
Kontakt na školu Mobil: 724 955 544
Email: skolapribehem@gmail.com
Web: http://www.skolapribehem.cz
IČ:06959474
RED-IZO:691012164
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Filipínského 300/1, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu:
IZO:181096129
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 120
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: elektrický kódový zámek, odpoledních hodinách recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:20
Roční školné v Kč: 27600
Možnost získat stipendium: ano
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_Filipka_2021_22.pdf (1481,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besídky/akademie, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu, Učíme se venku
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : PedF MU, FF MU, PřF MU
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením a žáci s kombinovanými vadami, žáci se sociálním znevýhodněním, - podpora asistentem pedagoga, podpora speciálních pedagogů,
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, rukodělné, programování/robotika, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled absence, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Filipínského 300/1, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu:
IZO:181096137
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Filipínského 300/1, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu:
IZO:181096145